Na přípravu vánočního jarmarku jsme se zaměřili i v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností, museli jsme si školu hezky vyzdobit a připravit se na návštěvu hostů a hlavně rodičů.

Vložený obrázek

Školní družina, taneční kroužky i ZUŠ si chystaly vystoupení pro rodiče a všichni jsme se těšili, až nastane ten okamžik, kdy se naše škola vánočně přemění. Akce byla naplánována na stejný den jako rozsvěcování vánočního stromu v Tršicích. Žáci se připravovali na prodej svých výrobků, dívky na moderování vánočního programu, vystupující na své vystoupení.

Vložený obrázek

A pak už vše začalo, škola byla plná rodičů, hostů, žáků. Občas se nedalo projít ani po chodbě. V tělocvičně při kulturním vystoupení nebylo k hnutí. Celá škola byla vánočně vyzdobena, osvětlená světýlky i vánočním stromečkem. Děti prodávaly, ve vánoční kavárničce se mohli všichni občerstvit cukrovím, které velmi ochotně napekli rodiče našich dětí, za což jim moc děkujeme. A pak už se rozsvěcoval vánoční strom před školou. Všichni si mohli zazpívat koledy, popřát si pohodový čas do Vánoc a klidné prožití vánočních svátků. Myslím si, že se nám všem akce vydařila.