Naše škola se k tomuto svátku každý rok připojuje, a proto i letošní rok nebyl výjimkou. Na středu 17. dubna nám připravila Soňa Pivodová projekt s názvem Den Země, v rámci kterého každá třída dostala mapku obce Tršice s vyznačenou trasou, kterou měla za úkol uklidit od odpadků.

Den byl zakončen spojením všech tříd před školou, kde jsme pytle s odpadky zanechali. Následně jsme se všichni přesunuli na fotbalové hřiště, kde jsme opékali špekáčky a hráli různé hry. Počasí bylo krásné, a tak se projekt Den Země vydařil.