Po představení jsme se nachystaly ven, kde jsme zdobili zahrádku balónky a krepovými papíry na odpolední slavnost s rodiči. Děti připravily také jednohubky a občerstvení. Během odpoledního programu byly pro děti nachystány stanoviště s pohádkovým tématem, kdy za všechny splněné úkoly získaly sladkou odměnu. Navštívila nás také „PIRÁTKA“, která dětem tvořila z balónků všelijaké zvířátka, srdíčka, květinky či šavle. Mezitím také s dětmi pirátka tancovala… Dále měly děti možnost vyrobit si masku na obličej z papíru.

Myslím, že kdyby nezačalo pršet, seděli bychom tam a dováděli společně ještě teď.