Žáci sedmé třídy si tak prohloubili učivo, které probrali v šesté třídě (plži, mlži, hlavonožci), a zároveň se seznámili s učivem novým. Jednalo se převážně o paryby a ryby, které zrovna v tomto měsíci budeme probírat. Šesťáci naopak na vlastní oči vpluli do moře s očekáváním, co je v nejbližší době bude v hodinách přírodopisu čekat.

Díky 3D technologii jsme se na chvilku dostali do jiného světa, který některým připomněl dovolenou u moře a jiné zase navnadil se v budoucnosti k moři podívat. A co všechno může takové moře ukrývat.