Již nějakou dobu jsme zvyklí, že máme v našich obcích kontejnery na tříděný odpad. Především žluté a modré, ale i další. Pomáhají nám třídit odpad a některý i dále zužitkovávat. Tím šetříme jak životní prostředí, tak i naše peněženky. Poměrně nedávno k nim přibyly i kontejnery hnědé barvy. Tyto slouží k odkládání bioodpadu. Bioodpad je jednoduše řečeno tráva, klestí, ořez ze stromů a třeba i opadané ovoce. Prostě vše co roste na zahradě a kolem domu.

V období jara a podzimu dochází ze strany občanů k velkému množství žádostí o vývoz kontejnerů s bioodpadem. Někdy se však stává, že kontejner je zaplněn pouze větvemi tak, že nevyužijí objem kontejneru. Na druhou stranu se také stává, že se lidé snaží přidávat další odpad i do kontejneru, který je již zaplněn. Pak dochází k problémům s odvozem. Prosíme proto občany, aby kontejnery plnili bioodpadem zpracovaným tak, aby co nejvíce využil objem kontejneru. Obec na kontejnerech vyznačí maximální množství, které je možné bez komplikací vyvézt.

Hnědé kontejnery najdete v každé obci na stanovišti kontejnerů, v Tršicích je pak jeden umístěn na parkovací ploše u potoka (nedaleko tržiště, kousek od druhého stupně ZŠ Tršice).

Pomozte nám, prosím, s tříděním bioodpadů. Pomůžete tím i sobě – snadno se zbavíte odpadu, který už na zahradě nepotřebujete a nebudete zbytečně znečišťovat vzduch jeho pálením.