Psal se rok 1865. V tomto roce představený obce Hynek Floryk nechal vysaditi v našem městečku lípy. Tyto lípy byly vysazeny v celých skupinách, mnohé z nich jsou vykáceny nebo je vyvrátila i s kořeny vichřice. Pžesto je tato památka z větší části uchována a lípy jsou ozdobou uvnitř obce. Také v tomto roce před sto lety byly valy hradební tvrze rozkopány a rozvezeny a u zámku založen park, jehož zbytky jsou tam ještě patrny. Současně v témže roce vysazeny okrasné stromy ve dvoře u zámku při bývalých hospodářských budovách, z nichř se dosud uchovaly mohutné dřezovce (akáty, trnovníky) pocházející ze Severní Ameriky. Také za zámeckým rybníkem založen byl park ponejvíce ze vzácných cizozemských stromů a keřů, který byl žel v r. 1928 po scelování pozemků vykácením zcela zrušen. Parky u zámku, za rybníkem a stromy v Chaloupkách byly před 100 lety zřízeny nákladem A. Königsbruna – milovníka přírody, který po několik let v létě pak obýval zámek.

Kronikář


Článek z roku 1966 krásně ukazuje, jak se vše kolem nás mění. Spousta věcí se od roku 1966 změnila – o roku 1865 ani nemluvě. Jedna věc ale zůstala – naše obec. Tak ať se nám v ní dobře žije i nadále.