I když boj s virem ještě stále není u konce, Tečka už se mohla konat tak, jak jsme byli zvyklí dříve. Počasí nám přálo, udělalo se příjemné letní počasí, a tak jsme v 5 hodin odpoledne začali.

​Po krátkém uvítání, které pronesli paní ředitelka a pan místostarosta, a vystoupení nejmladších školkáčků jsme se rozloučili s absolventy mateřské školky. Byli slavnostně pasováni na budoucí prvňáčky a předvedli divákům další taneček pod vedením svých učitelek.  Následovalo loučení se žáky deváté třídy. Slavnostní vyřazení provedla jejich třídní učitelka Lenka Brlíková společně s paní ředitelkou a žáci pronesli svůj projev na rozloučenou. Všem učitelům pak deváťáci rozdali kytky nebo malé dárky jako poděkování.

​Program pokračoval dalšími vystoupeními – slyšeli jsme muzikanty ze ZUŠ, viděli jsme tance moderní i klasické, předvedli se skupiny, páry i jednotlivci. O tanec pro všechny se pak postaral DJ. Děkujeme všem učitelům, vedoucím kroužků a trenérům, kteří se zasloužili o úspěšný průběh programu na této pěkné akci.

​Největší poděkování však patří rodičům ze SRPŠ, kteří vše připravili a postarali se o organizaci i občerstvení.

Vložený obrázek