Na prvním stanovišti se děti seznámily s čísly tísňového volání a postupem při volání s dispečerem. Také si vyzkoušely Heimlichův chvat. Nejdříve na svých plyšáčcích, poté na figuríně. Naučily se, jak se zachovat při vdechnutí cizího tělesa nejen u dětí, ale i u dospělých a kojenců.

Na druhém stanovišti měly děti možnost si vyzkoušet techniku tlakového obvazu při řezných poraněních, jak na svých plyšáčcích, tak na svých kamarádech. Tato činnost je velice bavila 😊

Třetí stanoviště se věnovalo zástavě dýchání i stavu bezvědomí a děti se učily, jak dát takto postiženého člověka do stabilizované polohy. Nácvičnými figurínami tentokrát nebyli plyšáčci, nýbrž samotné paní učitelky. Děti zjistily, že při správných hmatech není vůbec složité otočit ani dospělého člověka. Na tomto stanovišti si také vyzkoušely kardiopulmonální resuscitaci čili nepřímou srdeční masáž – již na figuríně.

Na posledním stanovišti se děti seznámily se značkou automatického defibrilátoru i s přístrojem samotným. Na velkém plyšovém medvědovi jim záchranáři ukázali, jak takový přistroj funguje.

Vložený obrázek

Během celého dopoledne záchranáři dávali průběžně prostor pro možné dotazy či podrobnější vysvětlení daného úkonu. 

Tento den přinesl dětem nesmírně důležité informace při poskytnutí nedokladné první pomoci, a to praktickou i zábavnou formou přiměřenou jejich věku. Žáčci hezky se záchranáři spolupracovali, ničeho se nebáli, a nejen že se mnohé naučili, také se skvěle pobavili.