V pondělí 5. 12. 2022 si žáci devátých tříd připravili pro své mladší spolužáky velikou mikulášskou nadílku – v kostýmech Mikuláše, čertů umazaných od sazí a andělů se sněhobílými křídly se vydali nejprve do naší mateřské školky a na budovu prvního stupně, ale postrašit přišli i žáky ze stupně druhého. Mikuláš si s sebou přinesl dlouhatánskou listinu, ze které dětem předčítal nejen jejich prohřešky, ale především je chválil za jejich pracovitost, svědomitost a píli, kterou náležitě odměnil sladkými dobrotami. Malí zlobivci přislíbili, že se polepší a společně s ostatními dětmi Mikuláši i jeho společníkům čertům a andělům zazpívali koledy a odrecitovali pěkné básničky, které se jim velmi líbily.

Všechny naše deváťáky musíme samozřejmě velice pochválit, protože svou roli pojali opravdu zodpovědně, mladší spolužáky příliš nestrašili a že si pro ně připravili kouzelnou nadílku, která všem zpříjemnila a ozvláštnila pondělní dopoledne.

Vložený obrázek