Ve čtvrtek 13. prosince se to ve škole hemžilo bílými postavami s husími peroutkami a pomoučenými obličeji. Na tradiční obchůzku, která proběhla v dopoledních hodinách, se připravily čtyři žákyně ze čtvrté třídy. S rachotem se přiřítily do každé místnosti. Nejdříve ve společně zarecitované básni osvětlily přítomným podstatu starobylého obyčeje a poté se rozběhly po třídě, aby se vyptaly dětí, zda pomáhají s předvánočním úklidem, udržují pořádek, poslouchají… Než děti stačily zareagovat, Lucky jim pohrozily a pomoučily je na tváře a po vlasech. Lucčinu znamení se nevyhnuly ani přítomné učitelky a asistentky. Nejvíce překvapeni byli tradičně prvňáčci. 

Program pochůzky se následně opakoval ve druhé a třetí třídě a v některých třídách 2. stupně. Řádění Lucek si užily i děti v MŠ, kuchařky ve školní jídelně, paní ředitelka a další, kteří na Lucky narazili. 

Všichni byli spokojeni. Čtvrťačky si netradiční akcí nahradily tradiční výuku češtiny a matematiky, a zároveň ostatním přinesly trochu zábavy a poučení.


„Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.“