Proto jsme uspořádali sérii akcí spojených s touto problematikou. V prosinci proběhlo setkání lektora z řad Policie ČR se žáky osmé a deváté třídy. Dále jsme v lednu uspořádali přednášku s tímto lektorem pro rodiče – bohužel se zúčastnila jen hrstka zájemců. V dubnu se uskutečnila interaktivní přednáška odborníka Projektu E – Bezpečí z Univerzity Palackého (rovněž pro osmou a devátou třídu) a následovalo setkání s lektorkou Policie ČR pro žáky šesté a sedmé třídy.

Nakonec se v květnu konal náš vlastní projektový den ve škole zaměřený na rizikové chování. Žáci při něm prošli šesti stanovišti, kde pro ně byly připraveny různé aktivity s touto tematikou. Na prvním stanovišti děti prokazovaly a rozšiřovaly své znalosti o kouření tabákových výrobků a počítaly, kolik peněz ušetří nekuřáci. Na druhém stanovišti zhlédly prezentaci a diskutovaly o vandalství, další stanoviště bylo zaměřeno na poruchy příjmu potravy a příběhy dětí trpících následky těchto poruch. V počítačové učebně si vyzkoušely aktivity s názvem „Hrou proti drogám“ a pak pracovaly s texty o alkoholismu metodou kritického čtení. Poslední stanoviště bylo opět zaměřeno na výše zmíněné téma kyberprostoru. Žáci se zde seznámili s tragickými příběhy dětí, které se staly obětí kyberšikany. Následná diskuze je vedla k vyjádření vlastních názorů i k zamyšlení nad vlastním chováním a zkušenostmi. Věříme, že tento projekt i ostatní akce pomohou zvýšit informovanost dětí a povedou k jejich opatrnějšímu a zodpovědnějšímu chování na internetu.