Samotné obchůzce předcházelo již tradiční testování na covid. Všem dětem vyšel negativní test, a tak vyrazili se svým naučeným pásmem do tříd. Připomenuli spolužákům konec vánočního období, popřáli hodně zdraví, štěstí a žádný covid v novém roce! Objevili se i tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar se svými dary. Zastavili se na cestě do Betléma, aby i oni popřáli všem všechno nejlepší v novém roce. Své přání stvrdili tradičním zápisem na dveře jednotlivých tříd K + M + B 2022. Tak hodně zdraví, štěstí a božího požehnání i vám!

Vložený obrázek