Každý dostal do ruky velikonoční tajenku, do které v průběhu dopoledne měl vepisovat písmenka. Vyrazili jsme po vyznačené stezce a sledovali očíslovaná stanoviště, kterých bylo devět. Na každém stanovišti na děti čekal velikonoční úkol, při němž si zopakovaly předvelikonoční týden od Květné neděle až po Velikonoční pondělí. Děti ve trojicích řešily úkoly, jejichž výsledkem bylo vždy písmeno, které vyplňovaly do tajenky. V cíli jsme si tajenku řekli nahlas, a protože se všichni moc snažili, schoval dětem velikonoční zajíček na školní zahradě nadílku. Hledání nezabralo ani moc času a všichni se radovali ze sladkostí, které dostali.

Vložený obrázek