Pro všechny rodiče, děti i pedagogy to byla opravdu vítaná změna! Samotný zápis se uskutečnil v pondělí 11. dubna a měl dvě části. V první části si děti prošly školní budovu a zkoušely si na třech stanovištích úkoly, které měly prověřit jejich připravenost a školní zralost. Přebíhaly lavičku, trefovaly se do branky, počítaly koláče, poznávaly a rovnaly barevné stužky ….. Ve třídě si pak s paní učitelkou povídaly, hledaly a dokreslovaly různé tvary a obrázky. Všichni byli moc šikovní, snaživí a plnili úkoly s chutí. Zápis si užívali i žáci 5. třídy, kteří byli u zápisu velkými pomocníky - řemeslníky a provázeli děti jednotlivými úkoly. Všem patří naše poděkování. K zápisu přišlo v doprovodu svých rodičů celkem 29 dětí a přijato bylo 26.

Přejeme jim ještě spoustu hezkých chvil ve školce, pak krásné prázdniny a 1. září se na všechny těšíme u nás ve škole!

Vložený obrázek