Začněme aktuálním děním. V naší obci právě probíha akce uložení kabelů pro elektrické vedení do země. Mohou vznikat, a vznikají, problémy s firmami, které celou akci provádějí. Obec Tršice není investorem akce, nýbrž účastníkem stavebního řízení – jako ostatní majitelé dotčených pozemků. Pokud nastanou nějaké problémy, měli by dotčení občané především řešit problém přímo na místě s provádějící firmou. Vedení obce samozřejmě vnímá, že domluva může být někdy složitá. Nedojde-li tedy k uspokojivé domluvě, můžete se obrátit na obecní úřad a pokusíme se Vám pomoci.

Aktuálním tématem je také hasičská zbrojnice, na jejíž přebudování získala obec, již dříve, dotaci. Bylo potřeba provést některé změny v projektové dokumentaci, které měly být hotové do konce května, ale nakonec byly dodány se zpožděním asi 2 měsíců. Nyní je tedy vše projektově připraveno a jsme před podpisem smlouvy s dodavatelem výběrového řízení, který zajistí veřejnou soutěž na dodavatele stavby. V dalších článcích Vás budeme průběžne informovat.

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce padl také dotaz, jak postupují jednání ohledně lékárny v Tršicích. Bohužel obec není vlastníkem příslušných budov, takže nemůže přímo ovlivnit jednání mezi soukromými subjekty. Nicméně je v zájmu obce, aby zde lékárna byla a budeme se snažit – v rámci možností – poskytnout ze strany obce co nejlepší podmínky pro všechny zúčastněné strany. Podle aktuálních informací z jednání je u případných zájemců největším problémem prostorová dispozice stávajícího prostoru. Prostory jsou totiž určeny pouze pro výdejnu, ale provozovatelé by měli zájem provozovat spíše plnohodnotnou lékárnu (ta má větší nároky na prostor). O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Ani ohledně tématu umístění bankomatu jsme neusnuli na vavřínech. Vyvolali jsme jednání s několika bankovními subjekty a již máme první konkrétní nabídky. Zatím bohužel pro obec jen stěží akceptovatelné. Vše je ovšem záležitost dalších jednání. Snad budeme úspěšní. Ale určitě by nás zajímal Váš názor. Vnímáte téma umístění bankomatu v naší obci jako důležité? Dejte nám vědět!

Rádi bychom Vás informovali o právní poradně občanům, kterou jste možná někteří v minulosti využili. Nové právní zastoupení obce (Advokátní kancelář JUDr. Michal Filouš) tuto službu tak, jak byla nastavena v minulosti, neposkytuje. Má proto dobré důvody – někdy se stává, že občané potřebují právní radu v otázce sporu přímo s obcí. V tom případě by ovšem klientem právní kanceláře byla jak obec, tak i onen občan. A to odporuje pravidlům advokátní komory a právní kancelář za to může být i postihována. Máme nicméně s našimi právníky „gentlemanskou“ dohodu a jsou schopni poradit, případně poskytnout kontakt na koho se obrátit.

Dalším tématem jsou služby kominíka, které obec zajišťuje. V minulosti bylo zvykem, že obec shromažďovala požadavky na služby kominíka, které mu poté předala. Prozatím tuto praxi ponecháme, ale jsme si vědomi, že obec v podstatě supluje administrativního pracovníka a dělá práci, kterou by si měl kominík zajistit vlastními silami. Budeme tedy tuto problematiku v budoucnu řešit.

Možná již také víte, že se plánuje celková oprava silnice II/436 (to je páteřní komunikace, protínající Tršice ve směru Přerov – Kocourovec). V letošním roce by se mělo začít s opravou směrem od Přerova, v naší obci se bude pracovat až v roce 2020 - 2021. Jakmile budeme znát podrobnější harmonogram prací na katastru naší obec, dáme Vám vědět.

Pojďme se nyní věnovat okolí pomníku Wolfových, který se nachází v lese, v místech jejich skrývání. Někteří spoluobčané před pár týdny poukázali na ne úplně ideální stav přístupových cest a okolí samotného pomníku. Údržba okolí probíhá standardně 2x ročně, jako v minulosti. Bohužel, nedávná intenzivní těžba dřeva v okolí celý prostor otevřela a umožnila rychlejší růst travin, případně keřů. Také je přístupová cesta více vystavena povětrnostním vlivům a ty způsobují například poškození schodiště. Zkusíme najít nějakou variantu údržby, která by fungovala lépe. Pokud máte nápad, jak na to, dejte nám vědět! Budeme moc rádi.

Nakonec jsme si nechali hřbitov. Jak možná víte, obec hledala správce, který by měl údržbu hřbitova na starosti. Posléze se ale ukázalo, že by správce nemohl vykonávat všechny činnosti, které jsou pro údržbu třeba. Proto momentálně údržbu provádí stále obecní pracovní četa – a snažíme se provádět údržbu častěji. A ještě jedna věc ke hřbitovu. Rádi bychom u hřbitova vybudovali parkoviště, neboť současná situace není ideální. Budeme usilovat, aby se v rámci opravy komunikace II/436 připravil také sjezd ke hřbitovu. Na to by pak navazovalo samotné vybudování parkoviště. Nejvhodnější pozemek pro parkoviště není v majetku obce, ale pokusíme se jej získat. Pokud by se to nepodařilo, máme záložní variantu – obec vlastní pozemek nad hřbitovem, který bychom mohli také využít.

To je pro tentokrát vše. Snad jste se v našem článků dozvěděli zajímavé informace a budeme se těšit u příštího článku.