Jistě jste si všimli, že nová hasičská zbrojnice je již dostavěna. Ke konci minulého roku stavební práce mocně finišovaly a nyní už je hotovo. Momentálně probíhá kolaudační řízení. Také postupně probíhá nakupování dotatečného vybavení. Snad bude možné brzy uspořádat slavnostní otevření i pro veřejnost. Momentální opatření to bohužel neumožňují.

Možná jste také zaregistrovali, že zastupitel obce Martin Polák rezignoval z osobních důvodů na svůj mandát zastupitele obce. I nadále se však chce věnovat práci pro Tršický zpravodaj a pro internetové stránky obce. Na jeho místo nastoupil náhradník Martin Muzikant z Vacanovic. Novému zastupiteli přejeme hodně úspěchů ve funkci.

U sociálních bytů v Radnici se právě rozbíhá výběrové řízení na dodavatele. Předpokládaný začátek prací je červen 2021 a s dokončením se počítá do konce tohoto roku. Věřme, že nám náš plán nezkomplikují nečekané obtíže.

Byla provedena oprava místní komunikace v části Chaloupky, Na Korábku. Věříme, že tato oprava (mimochodem první za posledních minimálně 20 let) zlepší kvalitu života obyvatel Chaloupek. Také je konečně odpovídajícím způsobem provedeno napojení Tršic na cyklostezku Tršice – Doloplazy.

Skončilo soudní řízení se společností Rezidence Hostkovice s.r.o. o proplacení faktury za čištění kanalizace, které mělo proběhnout v roce 2018. Krajský soud potvrdil rozhodnutí okresního soudu a rozsudek je tedy pravomocný. Nicméně právní zástupce obce má za to, že došlo k procesním pochybením a zastupitelé obce souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Další etapa kladení elektrického vedení do země a s tím spojená obnova veřejného osvětlení v Tršicích se bohužel odsouvá – nejspíše na konec roku 2021 a jaro 2022. Společnost ČEZ a její dodavatelské společnosti nemají momentálně dostatečné kapacity.

V současnosti probíhá monitoring dešťové kanalizace směrem od paneláků dolů, do středu obce. Kanalizace je zde ve velmi špatném stavu. Na základě výsledků monitoringu se poté rozhodne, jakým způsobem bude kanalizace opravena. Pokud to bude možné, preferujeme bezvýkopovou variantu opravy, která by byla umožnila provést opravu s co nejmenším zásahem do provozu.

Vypracováváme také projektovou dokumentaci (ta je nutná kvůli případným žádostem o dotace) na rekonstrukci chodníků. V Tršicích se jedná především o chodníky od paneláků dolů k obchodu, v centru Tršic pak od zdravotního střediska směrem k parku a dále k potoku a v části Berk pak chodník kolem domů směrem na Doloplazy. Pokud se nepodaří získat dotaci, obec bude opravy financovat z vlastních zdrojů.

Stále probíhá údržba dřevin a také výsadba nových stromů a keřů. Nedávno proběhla například výsadba u bytovek a paneláků Pod Chrástkou nebo v lokalitě Malostranské záhumenky. Více se dozvíte v dalším článku v následujících vydáních Tršického zpravodaje.

Naše kulturní komise vyhlásila soutěž o jarní výzdobu obce a myslíme, že se povedla. Moc děkujeme všem účastníkům za krásné dekorace a oživení naší obce. Za rok zase!