Obec získala kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 90 % nákladů na výstavbu sociálního bydlení, které se bude realizovat v budově Radnice. Půjde o rekonstrukci 3. patra a budou připraveny 2 byty s dispozicí 3+kk, 2 byty s dispozicí 2+kk a 3 byty s dispozicí 1+kk. Celkem tedy 7 bytů. Současně jsme požádali o posunutí termínu výstavby, aby se tento projekt nekryl se stavbou nové hasičské zbrojnice. Posunutí termínu bylo taktéž schváleno. V příštím roce 2020 začnou přípravy na realizaci a realizace pak bude probíhat ke konci roku 2020 a během roku 2021. Vše v závislosti na financích. Projekt by pak měl být dokončen do konce roku 2021.

V druhé polovině listopadu byla na obecním úřadě provedena instalace nového serveru (řídícího počítače), který má na starosti počítačovou síť. Tento úkon byl nezbytný, neboť původní server z roku 2008 již nevyhovoval jak výkonem, tak spolehlivostí. Navíc operační systém původního serveru již nebude od ledna 2020 společností Microsoft nadále podporován a nebylo možné do budoucna zaručit funkčnost programového vybavení, které je nezbytné pro chod úřadu. Během příštího roku pak bude probíhat postupná obměna počítačů zaměstnanců úřadu - některé počítače už přesluhují a jejich operační systém také přestane být podporován.

Dále pracujeme na přípravě pro výsadbu zeleně. Ať již za stromy, které musely být kvůli havarijnímu stavu odstraněny, tak i úplně novou výsadbu. Nejvíce aktuální je výsadba kolem sochy žáby a potom u nového dětského hřiště v Tršicích pod paneláky. Pro tuto výsadbu musí být připravena na začátku ledna projektová dokumentace, aby bylo možno čerpat dotaci. Měla by být k dispozici také vizualizace, která bude k nahlédnutí na obecním úřadě a pokud to bude možné, pokusíme se ji také zpřístupnit na internetových stránkách Tršického zpravodaje. Během roku 2020 se také pokusíme získat dotace na další výsadbu stromů jak v zástavbě obcí (intravilán), tak i mimo zastavěná území (extravilán). Současně s výsadbou bude i nadále probíhat údržba a ošetření stromů na základě výsledků šetření z jara letošního roku. Bohužel budou muset být některé stromy ještě pokáceny. Pokud máte zájem, zprávu o stavu stromů najdete na internetových stránkách zpravodaje v článku o kácení stromů.

Také jsme se zabývali problematikou zásobování pitnou vodou. Byl proveden hydrogeologický průzkum vrtu na Pazdernici z něhož vyplývá, že vydatnost pramene se snížila oproti stavu z roku 1977 o 65 %. V reakci na to bylo provedeno čištění vrtu, což by mělo pomoci vydatnost navýšit. Toto opatření se neprojeví hned, ale věříme, že bude mít pozitivní dopad. Ačkoli akutní nedostatek vody v současnosti nehrozí, snažíme se dál hledat možnosti, jak v budoucnu navýšit kapacity vodních zdrojů.

Problematiky zásobování vodou se týká i cena za odebranou vodu. Pro rok 2020 jsme navrhli cenu za m3 stejnou, jako v letošním roce, tedy 18 Kč včetně DPH.

Dokončuje se také akce pokládky elektrického vedení do země v Tršicích. Do konce listopadu má být stavba stavba hotova a předána. Jak jsme již minule zmiňovali – pokud při realizaci narazíte na problém ze strany zhotovitele, můžete kontaktovat obecní úřad a pokusíme se Vám pomoci problém řešit. Po skončení stavby bude navazovat (také v závislosti na počasí) výstavba nového veřejného osvětlení. Staré sloupy budou totiž postupně odstraněny a světla by nebyla kam umístit. Rádi bychom využili nějaký dotační titul, který by mohl pomoci s pořízením nových, úsporných svítidel.

Možná jste zaznamenali, že během podzimu došlo k několika poruchám na vozidlech, které jsou využívány pracovníky obecního úřadu k vývozu kontejnerů, údržbě zeleně na obecních pozemcích a k dalším nezbytným činnostem. Jak už to někdy bývá, porucha postihla obě komunální vozidla současně. Byl tedy problém i s vývozem kontejnerů na bioodpad, což se muselo řešit ve spolupráci s úřadem Velké Bystřice, který nám vyvezení kontejnerů, alespoň v nezbytném rozsahu, zajistil.

Vozidlo Unicar – s hákem – již prošlo servisem a funguje. Je ale potřeba provést další menší servisní úkony a opravy. U staré multikáry prověřujeme možnost opravy s ohledem na cenu této opravy. Zvažujeme i nákup nového vozidla.

V Přestavlkách byla realizováná oprava památníku spoluobčanům padlým v 1. světové válce. Máme radost, že místo je opět důstojnou připomínkou těchto našich občanů. Opravu plotu kolem památníku provedli občané Přestavlk pod vedením Josefa Baldermanna, za což jim patří poděkování. Je skvělé, že se stále najdou lidé, kterým není jejich okolí lhostejné. Současně probíhají přípravy na opravu pomníku tragických událostí na konci 2. světové války v Přestavlkách tak, aby byl pomník byl připraven na vzpomínkovou akci při příležitosti 75. výročí konce 2. světové války v roce 2020.

Vložený obrázek

Měli byste mít již doma obecní kalendáře na příští rok. Pokud se k Vám nedopatřením nedostal, můžete si jej vyzvednout na obecním úřadě nebo nám dejte vědět na obecní úřad (třeba e-mailem ou@trsice.cz nebo na telefonní číslo 585 957 230). Věříme, že Vám kalendáře udělali radost a budou Vám během příštího roku dobře sloužit.

Vážení spoluobčané, to je pro letošní rok poslední článek v této naší rubrice. Věříme, že informace z obecního úřadu pro Vás byly zajímavé a těšíme se opět v novém roce.