Opravdu velice děkujeme všem spoluobčanům, kteří nabídly nezištně pomoc během nouzového stavu a kteří se na pomoci podíleli. Moc si toho vážíme a jsme zároveň rádi, že máme mezi sebou lidi, kterým jejich okolí není lhostejné. Kontaktní údaje, které jsme od vás získali, byly z databáze odstraněny. Nemusíte mít tedy obavy z neoprávněného užití.

Chtěli bychom vám také poděkovat za spolupráci s nahlašováním stavu vodoměrů. Jak víte, situaci komplikoval nouzový stav a fyzická kontrola všech odběrných by byla poměrně komplikovaná. Připravili jsme pro vás tedy formulář na webových stránkách obce, kde jste mohli stav vodoměru nahlásit. Zapojila se většina odběratelů, což nás příjemně překvapilo a ještě jednou vám děkujeme. Pokusíme se vymyslet nějaké komfortní řešení i do budoucna.

Když jsme zmínili obecní webové stránky, rádi bychom vás informovali, že na nich stále postupně pracujeme a přidáváme nové funkce. Například nedávno jsme přidali možnost posílat hlášení obecního rozhlasu na email. Chceme tím postupně nahradit posílání SMS zpráv, které je poměrně nepohodlné jak pro obec jako odesílatele, tak i pro příjemce. A co víc – posílání SMS zpráv stojí ročně až desítky tisíc Kč. Zatím jsme převedli z SMS na emaily zájemce, u kterých jsme znali jejich emailovou adresu. Pokud tedy stále přijímáte SMS hlášení a máte zájem o změnu na email, stačí napsat na adresu stranky@trsice.cz a zařídíme to. V nejbližší době také umožníme registraci k odběru hlášení komukoliv. Archiv hlášení pak také můžete sledovat na adrese https://www.trsice.cz/obecni-urad/rozhlas/hlaseni.jsf.

Mikroregion Bystřička, jehož jsme součástí, nabízí dotaci obcím na obnovu kulturního vybavení. Z této dotace bychom chtěli získat peníze na obnovu vybavení kulturního sálu. Věříme, že se to podaří.

Jak bylo zmíněno již dříve, současná etapa výměna veřejného osvětlení skončí v červenci. Nad rámec této akce bychom rádi doplnili veřejné osvětlení i mezi mateřskou školou, prvním stupněm ZŠ a schody. Myslím, že je to potřeba – pokud jste tam někdy potmě šli, dáte nám jistě za pravdu.

V souvislosti s pandemií koronaviru a nouzovým stavem bohužel očekáváme citelné snížení příjmů do obecního rozpočtu. O jakou částku se bude jednat zatím nevíme, ale jistě bude v řádech milionů Kč. Naštěstí jsme během roku 2019 vytvořili rezervu a jsme tak na toto snížení příjmů relativně připraveni a věříme, že nebudeme muset omezovat plánované investiční akce.

Koncem dubna a začátkem května jsme si také připomínali tragické události na konci 2. světové války na Zákřově a v Přestavlkách. Bohužel nemohla proběhnout plánovaná vzpomínková akce, ale starosta obce uctil památku obětí spolu s panem senátorem Lumírem Kantorem, panem poslancem Marianem Jurečkou a zastupitelem obce panem Antonínem Glierem.

Vložený obrázek

Přejeme vám dny plné slunce a optimismu a budeme se těšit na setkání v dalším článku.