Možná jste už sami zaznamenali, že se v budově Radnice něco děje. Byla zahájena výstavba sociálních bytů, jak jsme Vás již informovali v některém z předchozích článků. Podle stávajícího plánu by realizace měla proběhnout do konce listopadu tohoto roku. Je možné, že dojde k malému zdržení, nicméně všechny stavební práce budou hotové do konce tohoto roku. Následovat pak bude kolaudace, která pravděpodobně proběhne zkraje roku příštího. Jelikož stavební práce mohou způsobovat hluk a jiné snížení komfortu, prosíme občany o shovívavost.

Na konci srpna začne další etapa rekonstrukce elektrického vedení. Pro nás to znamená, že v návaznosti na tuto akci budeme pokračovat v obnově veřejného osvětlení v příslušných částech obce. Také v rámci této akce jednáme o rekonstrukci chodníku Tršice střed, směr Hrubá strana a na Hrubé straně. Opravu chodníku na Berku budeme pravděpodobně muset řešit jako samostatnou stavební akci. Rozsah prací je poměrně velký i kvůli dosti velkému výškovému rozdílu mezi vozovkou a chodníkem. Navíc je potřeba vyřešit i předzahrádky a parkovací místa.

Dostali jsme se k opravám chodníků. V plánu je oprava chodníku směrem od obchodu k panelákům (Pod Chrástkou), nicméně je možné, že na opravu dojde až na jaře příštího roku. Vyšší prioritu má momentálně oprava chodníků na hřbitově včetně opravy kříže ve středu hřbitova. Tato akce by měla být hotova během podzimu.

Probíhají také opravy a údržba místních komunikací ve vlastnictví obce. Byla dokončena rekonstrukce poškozené vozovky v Přestavlkách, kde byla uplatněna reklamace na nekvalitně provedenou práci po vybudování vodovodu do místních částí. Byla také provedena oprava komunikace v Chaloupkách, v části Berk, směrem k bývalému letišti, byl položen základní zpevněný povrch. Dále se připravuje oprava komunikace v Lipňanech na točně autobusů u hasičské nádrže. V průběhu roku pak také probíhá průběžně oprava menších výtluků. Bohužel ne všechny cesty jsou ve vlastnictví naší obce. Tam pak zbývá upozornit vlastníka a doufat, že opravu provede co nejdříve. Věříme, že postupné zkvalitňování obecních cest a silnic zvýší Váš komfort.

Letos jsme také iniciovali úpravy dopravního značení ve vybraných místech obce. Jde nám především o zvýšení komfortu a bezpečnosti našich občanů. Nyní jsme ve fázi, kdy se začínají osazovat příslušné dopravní značky – možná jste již zaznamenali značky při vjezdu do kulturního areálu pod zámkem. V nejbližší době se budou osazovat další značky – například omezení rychlosti kolem paneláků a mateřské školy.

Problém, který dlouhodobě trápí vacanovské hasiče – totiž chybějící hygienické zázemí pro pořádání akcí – se již také blíží svému řešení. Vše je již vyřízeno a čekáme na dodávku hygienických kontejnerů. Práce na instalaci by měly začít v druhé polovině září. Takže příští rok již bude na hasičské soutěži a zábavě podstatně lepší zázemí. Po dohodě s hasiči z Lipňan bude podobný hygienický kontejner instalován i na zdejším hřišti. Navíc pak chceme v Lipňanech, opět pomocí kontejneru, vybudovat obecní místnost, která bude sloužit jako zázemí pro různé akce. Jak možná víte, podobná místnost v Lipňanech již delší dobu schází.

Nyní již jen krátce. Probíhá rekonstrukce kulturního sálu Radnice - broušení parket, výměna koberců a skříněk na toaletách. Také se zvažuje vymalování sálu. V Lipňanech a Vacanovicích mají nová dětská hřiště. Snad budou sloužit ke spokojenosti všech. Rádi bychom také provedli opravu křížů v Lipňanech a na Zákřově.

Jako každý rok touto dobou probíhá příprava hodových slavností. Program je opět pestrý a jistě si každý najde „to svoje“. V rámci hodových oslav proběhne také slavnostní předání nové hasičské zbrojnice do užívání.

Mějte hezký zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi. Třeba právě na hodech!