Hned při vstupu do vyzdobeného sálu nemohl nikdo zůstat na pochybách. Jaro je opravdu tady. I když ráno si s námi ještě nepěkně zažertovalo a deštěm překazilo jarní úklid v naší obci.

Kulturní program začal krátce po 14. hodině. Jako první vystoupili nejmenší děti z mateřské školy. Dále následovala vystoupení jednotlivých tříd prvního stupně základní školy. Moc pěkný program si pro nás připravili také žáci Základní umělecké školy Žerotín, pobočka Tršice. Je obdivuhodné, jaký pěkný program učitelé s dětmi nacvičili. Jako rodič jednoho z vystupujících dětí si dokážu velice dobře představit tu dřinu. Ostatně bouřlivý potlesk po každém vystoupení byl více než výmluvný. Opravdu se to povedlo a učitelé mají můj obdiv.

Po skončení hlavního kulturního programu se děti, rodiče či dokonce prarodiče zapojili do příprav jarních dekorací. Byly totiž připraveny dílničky s jarní tematikou a dle radostného pokřikování a jásání dětí, měly úspěch. Zanedlouho si téměř každý odnášel svůj výrobek. A určitě i dobrý pocit.

Dobrý pocit si odnáším i já — mám totiž radost, že se pořád najdou lidé, kteří jsou ochotni něco pro druhé udělat a ve svém volné čase připraví takovou pěknou akci. Stejně tak je třeba ocenit i všechny návštěvníky. Byli jste super!

Málem bych zapomněl, paní Zima také skončila tak, jak si zasloužila. Takže máme konečně jaro, užívejme si ho a příští rok se zase potkáme na dalším vítání jara. Už teď se těším!