Velmi často se setkáváme s tím, že kontejnery na tříděný odpad jsou v některých místech přeplněny, ale na jiných místech jsou kontejnery poloprázdné. Jedná se zejména o místa v Tršicích, kde máme šest kontejnerových hnízd a ne všechna jsou zcela zaplněná. Budou-li v určité místě plné, zkuste prosím odpad odvézt na další kontejnerové místo v obci a neodkládejte odpad vedle kontejnerů. Při větrném počasí dochází k odlétnutí odpadu na veřejná prostranství a dělá dojem neudržované a nepěkné obce, což věřím nikdo z nás nechce.

Do kontejneru na olej patří pouze olej, který je popsaný na každém kontejneru. Prosím nevhazujte do těchto kontejnerů olej, který tam nepatří a který je nutné zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Proto máme dvakrát ročně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V případě nutnosti likvidace mimo tyto termíny lze využít sběrného dvora v Přáslavicích, kde mají naši občané likvidaci zdarma.

Nakonec bioodpad. V této chvíli máme k dispozici jeden kontejner v každé místní části a dva v Tršicích. Abychom zvýšili kapacitu, máme nyní objednán jeden kontejner do Tršic a jeden do Přestavlk. V případě ukládání bioodpadu do kontejneru Vás prosím maximální snížení objemu Vámi ukládaného odpadu, aby využití kontejneru bylo co největší. Velmi často se stává, že je kontejner zaplněn neořezanými větvemi a ten již nelze využít pro další uložení. V budoucnu to může znamenat, že náklady za likvidaci budou zbytečně růst a tím se mohou zvýšit i poplatky za likvidaci odpadu. Předpokládám, že to nikdo z nás nechce.

Velice Vám všem děkuji za spolupráci a součinnost při dodržování pravidel a udržování pořádku ve všech našich místní částech.