Projekty, které jsme si naplánovali byly až na některé výjimky dokončeny. Mezi ně patří:

 • VO kolem školní jídelny a v horní části „Pod Chrástkou“.
 • “Stavební úpravy komunikací parc.č. 1296, 1297“ („Pod Chrástkou).
 • Protipovodňová opatření obce Tršice.
 • Odpadová hnízda, doplnění kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad.
 • Výstavby a rekonstrukce chodníků, a komunikací – Přestavlky, Vacanovice, Lipňany.
 • Oprava střechy restauračního zařízení ve Vacanovicích u rybníka.

Z těch menších bylo provedeno: izolace proti vlhkosti v restauraci „Pod platanem“, Vzduchotechnika a klimatizace v restauraci „Na Radnici“, okna a dveře ve volebním domečku v Hostkovicích, nákup výklopného ramene na traktor Kubota a spoustu dalších.

Do následujícího roku plánujeme dokončení rozpracovaných projektů, mezi nimi:

 • Obnova chodníků – Tršice „Hrubá strana“, „Berk“ – čekáme na stavební povolení.
 • Místní komunikace - výstavby a rekonstrukce – „Malostranské záhumenky“, Berk.
 • Veřejné osvětlení Vacanovice.
 • Výstavba chodníků, příprava PD – Tršice pošta – COOP.
 • Hostkovice křižovatka – náves (vč. autobusových zastávek).
 • Automobilová stříkačka CAS pro JPO Tršice – smlouva s dodavatelem je podepsaná.
 • MŠ Tršice – navýšení kapacity pro 75 žáků – PD a stavebního povolení.
 • Posilující vrt na „Pazdernici“.
 • Vodojem – PD a stavební povolení.
 • Nová elektroinstalace ve školní jídelně.
 • a další…

Jsem si jistý, že činnost, kterou vyvíjíme zvedá životní úroveň v naší obci i v místních částech a děkuji za Vaše pochopení, pokud čekáte na opravu komunikace, nebo chodníku ve Vaší lokalitě. Bohužel ne všechny projekty je možné realizovat dle našich představ, ale zcela určitě budeme pracovat na tom, abychom postupně opravili všechny naše komunikace a chodníky, nebo jiné stavby, které to budou potřebovat.

 Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na činnostech místní správy, organizaci kulturních akcí, akcí pro děti, pro seniory. Těmi jsou všechny místní spolky, jako SDH Tršice, TJ Tršice, Myslivecký spolek Tršice, SDH Lipňany, SDH Vacanovice, SRPŠ Tršice, kulturní komise Tršice, komunitní pracovník MAS Bystřička pro Tršice. Vám všem děkuji za Váš kladný přístup k dění a rozvoje kultury v obci.

Závěrem mého úvodního slova tohoto zpravodaje, bych Vám chtěl popřát hromadu dárků co srdce pohladí, rodinu a přátele, co nikdy nezradí, k bohatství krůček, ke štěstí krok, nádherné Vánoce a šťastný Nový rok

Pavel Kováček

starosta obce