Hlavním cílem pro rok 2019 bylo obnovit vydávání Tršického zpravodaje, jenž si během předchozího roku vybral „tvůrčí přestávku“. Úkol padnul na mě, čímž došlo k trošku paradoxní situaci, neboť jsem od maturity neměl s českým jazykem nic společného (a že už je to hezkých pár let). Snažím se jak se dá a věřím, že mi prohřešky proti gramatice nebo pravopisu velkoryse odpustíte. Naštěstí v tomto snažení nejsem osamocen a díky píli dalších autorů máme stále co vydávat. Mimochodem, autorů máme za ten první rok 27 a většina z nich napsala víc než jeden článek. Obdivuhodné!

Vložený obrázek

Jak jste jistě zaznamenali, koncepce našeho zpravodaje se změnila. Spustili jsme internetovou verzi, kde vychází všechny články, je dostupná kdykoliv a odkudkoliv – můžete si číst články třeba z mobilu na výletě nebo klidně od protinožců. A potom vydáváme i „tradiční“, papírovou verzi, kde asi 4 krát ročně vychází výběr článků. A možná byste nevěřili, jak těžké je tyto články vybrat. Nicméně v letošním roce se podařilo vydat jen 3 tištěná vydání. Řešili jsme problém s již dříve nasmlouvanou tiskárnou, do toho přišla doba dovolených a dočasná nedostupnost kompetentních lidí, takže letní číslo vypadlo. Pro rok 2020 již počítáme s obvyklými 4 čísly.

Pojďme se nyní podívat na nějaká čísla. V roce 2019 jsme na internetu vydali 85 článků, což je v průměru víc než 1 článek týdně. V tištěné verzi pak vyšlo 33 článků. Papírové verze bylo vytištěno a distribuováno celkem 1850 kusů (všechna 3 čísla). Na internetu nás celkem navštívilo 2843 čtenářů, kteří si prohlédli 19895 stránek. Drtivá většina návštěvníků přichází z Česka (91,3 %), ale máme i návštěvníky ze Spojených států (4,4 %) a dalších zemí. Snad jsme tedy během roku vytvořili spokojenou čtenářskou základnu.

A jak dál? Rád bych pokračoval v nastoleném trendu a průběžně vydával články v internetové verzi. Samozřejmě se neobejdu bez autorů článků, kterým chci tímto poděkovat a zároveň povzbudit i další čtenáře, kteří by měli zajem něco napsat. Dejte vědět třeba na e-mail zpravodaj@trsice.cz a určitě to nějak vymyslíme. A pokud by měl někdo zájem podílet se na chodu našeho zpravodaje více, moc rád přiberu do týmu někoho dalšího – zatím vše připravuji sám. Také musím poděkovat všem čtenářům. Bez nich by Tršický zpravodaj neměl smysl.

Nakonec nezbývá, než Vám jménem Tršického zpravodaje popřát vše nejlepší do roku 2020 a také spoustu příjemných čtenářských zážitků s našimi články!