V tělocvičně proběhl sváteční program - pohádka, kterou pro návštěvníky nacvičili naši třeťáci, scénka připravená ruštináři ze 7. třídy, taneční vystoupení kroužku paní Pěnkavové a nechybělo ani hraní vánočních koled a malé vánoční zpívání. Punč voněl po celé budově školy z vánoční kavárny s domácími lahůdkami, které připravily maminky a babičky. Zájemci si mohli zakoupit i tradiční vánoční hvězdy a prohlédnout si výstavku vánočních stromečků vyrobených do soutěže „O nejkrásnější vánoční stromeček“.

Akce trvala dvě hodiny, ale přesto za ní stojí spousta hodin práce všech, kteří se na její přípravě podíleli. Jim všem patří velké poděkování. Všem dětem, které vyráběly nebo prodávaly ve stáncích. Všem vystupujícím na vánočním programu. Všem rodičům i prarodičům, kteří pomohli vyrobit dekorace na prodej nebo pekli do kavárny. Všem učitelkám a učitelům naší školy, kteří celou akci organizovali. A samozřejmě i všem návštěvníkům, bez kterých by celá akce neměla smysl.

Věříme, že se první vánoční jarmark všem líbil a že se příští rok znovu uvidíme.