V pátek 22. 4. byl totiž mezinárodní Den Země. S dětmi jsme se proto již od začátku týdne na tento slavný den pečlivě připravovali. Vedli jsme rozhovory na téma planeta Země, plnili jsme různé úkoly, vytvářeli model planety Země a také se dozvěděli něco o tom, z čeho se země skládá a jak jí můžeme pomoci, aby byla krásnější a ještě nám dlouhou dobu vydržela. S dětmi jsme se zamysleli nad tím, jak úžasná naše planeta Země je, jak je krásná, co vše nám může nabídnout a také jak se my chováme k ní. Nejprve jsme se seznámili s planetou, na které žijeme, poté jsme si připomněli, jak je důležité třídit odpadky a k čemu vlastně slouží ty barevné kontejnery, dále jsme si vyzkoušeli pár pokusu s přírodními živly (voda, půda vzduch) a nakonec se připravili na pořádnou čistící akci. Děti vybavení rukavicemi a pytli na odpadky se vydaly do okolí školky a sbíralo se vše, co do přírody nepatří. A že toho nebylo málo, mezi plastové lahve, papírky od bonbonů a obalů od jídla se našel také starý koberec a velký kus plechu, který jsme ale museli nechat na druhý den dospělákům. Po tomto týdnu plném nových vědomostí již děti v mateřské škole Tršice budou vědět, že každý má možnost přispět k péči o životní prostředí ve svém okolí. A že když se budou všichni starat o prostředí kolem sebe, bude se dobře dařit celé naší krásné planetě Zemi.

Vložený obrázek