V předvánoční době bylo u nás k prodeji v průmyslové prodejně dostatek krásných a levných smrčků po 6 Kčs. Ale tentokráte se zachtělo pro vánoční stromky borovic - prý déle vydrží. A tedy jak to někteří dělali? Zašli se podívat do lesního porostu s pilkou a tam nesvědomitě řádili. Uřízli vršky borovic a ponechali tam vysoké pahýly. Tím zničili zcela pěkně rostoucí borovice. Tak dalece jdou lidé pro ukojení svých sobeckých choutek bez ohledu na to, že způsobí takové škody. A zanedlouho octne se stejně takový ”stromek” v otepi nebo na hnojišti jako ten smrkový. Toto vandalství je trestuhodné. Co jen stálo vydání a práce než takové stromky za těch 15 let vzrostly! Nelíbí se nám také, že někteří občané házejí různé nepotřebné střepy do okrasného křoví uvnitř obce, jako na př. u kostela, ač je jim dobře známo, že pro to je určeno místo v tzv. Harnově skále. To se prostě vyjde za stavení a odhodí se to tam, kde to nevidět, tedy v nejbližším křoví nebo na pokraj lesa. Přece však o tom víme, jinak bychom na to neupozornili. Každý pořádný občan má míti zájem na vzhledu obce. Jak obec vypadá, takoví v ní žijí občané!