Naše trasa vedla do nedalekých Prosenic, kde jsme navštívili místní muzeum a sportovní areál.

Muzeum Prosenice se nachází v jednom z největších statků( tzv. gruntů) na historické návsi v Prosenicích. Díky podpoře Regionálního operačního programu Střední Morava byl objekt bývalého chléva v červenci až říjnu 2014 rekonstruován a konečně v květnu 2015 vzniklo muzeum. Ukazuje, jak žili předkové místních obyvatel, jací byli, co vytvořili a jaký odkaz nám zanechali. Díky tomu máme možnost poznávat a také lépe chápat život našich předků a předávat toto poselství našim dětem.

Po komentované prohlídce muzea jsme se vydali na hřiště, kde jsme doplnili tekutiny a živiny, tolik potřebné pro další sportovní výkony. Bláhově jsme se mysleli, že tady náš výlet končí a budeme se moct odebrat domů. Mladší účastníci však usoudili, že to bylo málo a je třeba pokračovat dál, konkrétně podél Bečvy směrem do Oseka nad Bečvou. Někteří tuší, ale většině je jasné, že cílem byla vyhlášená osecká zmrzlina.

Osvěžení a plní sil jsme se konečně obrátili správným směrem a vydali se zpátky do Tršic. Poděkování patří všem účastníkům za pohodu a dobrou náladu po celou cestu.

Těšíme se na Vás zase příště!