Paní vychovatelky připravily bohatý program plný netradičních soutěží a her. Jako první byli žáci rozděleni do jednotlivých týmů, ve kterých plnili úkoly na daných stanovištích. Pro děti byly na multifunkčním hřišti připraveny míčky, kostky, opičí dráha, překážky, střelba, namotávání autíček na čas, lovení sladké odměny ve slizu aj. – z nich paní vychovatelky sestavily jednoduché atrakce – a zábavné soutěžení mohlo začít.

Nabídka byla pestrá, každý tým si vyzkoušel všechna stanoviště a tak dobrá nálada panovala po celé dopoledne. Soutěžící byli za splnění všech úkolů odměněni malou sladkostí.

Den dětí jsme si opravdu užili a určitě na něj budeme v dobrém vzpomínat.

Vložený obrázek