Po příjezdu do Hanušovic nás překvapil poprašek sněhu a děti hned využily této příležitosti ke koulování a protažení se po cestě autobusem. V zasedacím sále pivovarského muzea nás poté přivítali zaměstnanci pivovaru a představili nám za pomoci prezentace postup výroby piva a srovnání současných metod s metodami využívanými při výrobě v minulosti. Během přednášky se žáci dozvěděli něco o jednotlivých profesích potřebných pro chod pivovaru a o možnosti studia na SŠ pivovarnické v Litovli.

Vložený obrázek

Po ukončení přednášky jsme se rozdělili na dvě skupiny a z důvodu bezpečnosti vyrazili v reflexních vestách na prohlídku pivovaru. Navštívili jsme jednotlivé provozy pivovaru a na vlastí oči tak mohli vidět technické zázemí výroby piva a práci pivovarníků. Poté jsme měli možnost si také prohlédnout vlastní expozici muzea pivovaru a v recepci si nakoupit různé upomínkové předměty.

Dětem se celá exkurze velmi líbila a je možné, že se pro některé stala inspirací pro volbu jejich povolání nebo přispěla alespoň k rozšíření obzorů.