Nejspíš naposledy se v našem článku budeme věnovat stavbě nové hasičské zbrojnice. Stavba měla být dokončena do 20.11.2020, což bohužel dodavatelská firma nezvládla splnit. Nyní probíhá horečná výstavba a počítáme s datem dokončení 20.12.2020. Tedy o měsíc později. Ve hře jsou i sankce z prodlení, probíhají jednání mezi obcí a zhotovitelem. Na závěr jen povzdech – pokud by na staveništi probíhal podobný stavební ruch jako v posledních dnech, mohla být stavba hotova dávno.

Vložený obrázek

Momentálně probíhá oprava místní komunikace v Chaloupkách, část směrem ke Korábku. Zatím nám počasí přeje a pokud nenastanou komplikace, tak v době kdy čtete tyto řádky, je již hotovo. Dále je v plánu a již se vyhodnocují nabídky pro oprava komunikace na Berku směrem k bývalému letišti, kde dokonce v některých místech není žádný zpevněný povrch. Dodavatel však doporučuje opravu za příznivějších klimatických podmínek, tedy na jaře. Počítáme s realizací koncem března nebo v dubnu. A do třetice místní komunikace. V příštím roce bychom chtěli také opravit cestu pod lesem Pod Chrástkou. Je již ve velice nevyhovujícím stavu.

V příštím roce bude pokračovat 2. etapa kladení elektrického vedení do země. Současně s touto akcí bude probíhat i další etapa výměny veřejného osvětlení v Tršicích. Začátek akce závisí především na společnosti ČEZ, ale dle našich informací by se mělo začínat na jaře 2021. Ve výměně osvětlení bude zahrnuto také vybudování osvětlení na cestě kolem 1. stupně základní školy, mateřské školy a jídelny. Také bude doplněno veřejné osvětlení Pod Chrástkou.

Pokud jste byli na posledním zasedání zastupitelstva obce, pak víte, že v příštím roce plánujeme přijmout nového zaměstnance do pracovní čety. Úkolů neubývá, právě naopak. Potřebujeme tedy posílit kapacity naší pracovní čety. Také bychom rádi přijali technicko hospodářského pracovníka, který by měl na starosti správu majetku obce.

A konečně kontejnery na tříděný odpad. Momentálně sledujeme využívání kontejnerů v jednotlivých částech obce a budeme se snažit najít optimální počet a umístění jednotlivých kontejnerů. Pokud budou chybět, zajistíme další. Jako první změnu umístíme kontejnery u parkoviště vedle potoka – poblíž kontejneru na bioodpad.

Pro dnešek je to všechno, užijte si klidný konec roku a v dalším roce – tentokrát už 2021 – se těšíme nashledanou.