Na výstavě jste se mohli seznámit jak s panenkami a kočárky pro panenky, tak i s „opravdovými“ kočárky pro děti z nichž nejstarší byl dokonce z konce 19. století! Exponáty byli vkusně naaranžované a paní průvodkyně podávaly s úsměvem zajímavý výklad. Viděli jste například někdy kočárek pro panenky potažený hadí kůží? A co třeba kočárek pro dítě, který byl tažen psem? Myslím, že dnes už bychom si to nejspíš z bezpečnostních důvodů nedovolili, ale o to zajímavěji z dnešního pohledu působí. K vidění pak byly ve vitrínách ještě další hračky, které doplňovali hlavní zaměření výstavy. Samozřejmě jste si také mohli prohlédnout většinu exponátů, které jsou v muzeu umístěny trvale, jako například místní kroje nebo sokolský kroj.

Vložený obrázek

Vlevo: kočárek s hadí kůží, vpravo: kočárek z 19. stol. a kočárek tažený psem


Byla zde také možnost zakoupit krásně zdobené perníčky s vánoční tematikou, což pozitivně kvitoval syn, který se mnou na jedné z prohlídek byl. A asi nemusím připomínat, že perníček v obalu dlouho nevydržel. Atmosféra tedy byla krásně vánoční, zvláště když byla možnost sejít pár metrů do kulturního areálu na výborný hasičský punč a něco dobrého na zub. Jen počasí moc vánoční nebylo. Ale na to si asi již v posledních letech zvykáme.

Je moc dobře, že jsme i v podmínkách relativně malé obce schopni připravovat takto zajímavé výstavy. A co víc – provozovat obecní muzeum. Myslím, že spousta obcí nám naše muzeum může závidět. Měl jsem radost i ze zájmu o výstavu. V některých momentech bylo v muzeu opravdu plno. Já se na další akci v muzeu těším už teď a věřím, že se potkáme i s těmi, co teď nebyli.