Kdo je komunitní pracovník? Je to osoba, jejíž hlavním úkolem je spolupráce a komunikace s místními organizacemi, spolky a lidmi za účelem realizace projektů ke zlepšení kvality života obyvatel naší obce. Komunitní pracovník se rovněž podílí na tvorbě a organizovaní programů a akcí, které se podporují sociální soudržnost a rozvíjí komunitu v obci. Komunitní pracovník v obci je tedy člověk, který se zaměřuje na rozvoj a podporu komunity v obci.

Co je to komunita? Komunita je skupina nebo společenství lidí, kteří mají například společné zájmy, cíle nebo je spojuje společná práce, místo bydliště apod. U nás v obci jsou to například kulturní komise, klub seniorů nebo například spolky SDH, tělovýchovy, myslivců, zahrádkářů a jiné.

S dotazy k dané problematice se můžete obrátit na koordinátorku tohoto projektu paní Ing. Petru Andrýskovou, tel. 608 823 448

Dále v naší obci bude jednou za 14 dní k dispozici sociální pracovnice paní Jana Chudínková, tel. 734 792 645. Na sociální pracovnici se mohou obrátit všichni ti, kteří potřebují pomoci vyřídit například sociální příspěvky apod. a nebo si třeba chtějí jen s někým popovídat.


S pozdravem komunitní pracovník pro naši obec.

Bc. Veronika Sovová, e-mail veronika.trbulova@gmail.com, tel. 776 158 793

Vložený obrázek