Tuky a oleje nepatří do kanalizace! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kdy dochází k ochlazení tuků a k ucpání čerpadel a to z důvodů obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vzniknou mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci a ta bude neprůchodná.

S tuky a oleji po smažení se již nakládá jako s obnovitelným zdrojem. Proto Vás vyzýváme ke shromažďování těchto tuků do uzavřených PET lahví a ukládání do výše uvedených separačních nádob. Uzavřenými PET lahvemi předejdete vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení.

Do nádoby patří: použité jedlé oleje a tuky z domácností ( např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky…)

Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové…)


POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR

Do těchto nádob nepatří drobné kovové předměty (plechovky apod.),

na ty jsou určeny nádoby na kovy šedé barvy.


Vložený obrázek