Letos si deváťáci připravili v rámci předmětu dramatická výchova krátké divadelní vystoupení o vzniku mikulášské tradice pro děti z 1. stupně ZŠ. Po vystoupení ve cvičebně nové školy rozdali dětem nadílku, kterou jim připravilo SRPŠ. Pak se vytvořil mikulášský průvod, který nejdříve navštívili mateřskou školku. Tam děti zpívaly i recitovaly, Mikuláš chválil i káral a děti slibovaly, že už budou jen hodné. Nadílku nakonec dostali všichni. Následovala procházka třídami druhého stupně. Někoho chtěli odnést čerti, jiní byli pochváleni, ale hlavně se rozdávaly dobroty. Všechny děti si užily trochu legrace, pochutnaly si a některé se /snad/ i zamyslely nad svým chováním.

Vložený obrázek