Přijel se na nás podívat pan farář ze Dvorců, který s obdivem ocenil naši obětavou práci. Objevil se zde také Iain a Melanie z Kanady, přijel Wiešek a Damián z polských Glubčic. Varhaník Aleš Tománek z Horní Loděnice, nadšený příznivec Staré Vody dovezl několik plechů buchet pro skautské pracanty od dobrovolných kuchařek ze svého okolí.

10.června jsme organizovali již čtvrtý ročník akce Noc kostelů ve Staré Vodě. Zpíval sbor z Moravského Berouna, hrálo 11 lesních rohů z Lipníka a na klarinet zahrál Igor Františák z Ostravy. Přišlo 131 návštěvníků.

Následně Aleš Tománek daroval do kostela historické harmonium z 19. století a vyjednal převezení staršího dřevěného oltáře z kostela ve Dvorcích do Staré Vody. 25. června byly ze Šilheřovic u Opavy přivezeny 2 ocelolitinové zvony vyrobené v roce 1970 v Třineckých železárnách.

Tyto nahradily rekvírované zvony za 2. světové války a zvonily až do roku 2021, kdy se vrátil z Německa jeden původní zvon, který nebyl roztaven pro válečné účely. Tato akce proběhla zásluhou mnichů Benediktýnů z kláštera v Rajhradě u Brna, kteří nás na „mlčící“ zvony v Šiheřovích upozornili. Tamní farní rada je darovala zdarma.

Od 22. 7. do 24. 7. jsme pomáhali při pouti (výstava a prodejní stánek), která byla zakončena benefičním koncertem v neděli od 17:00. Zpívala Karolína Cingrošová z Prahy, na fagot doprovázel Jan Šmíd z Janáčkovy filharmonie Ostrava a na harmonium doprovázel Aleš Tománek.

V polovině září na pracovní víkend dorazilo jen 27 pracantů, ale o týden později samostatně přijeli skauti z Olomouce (22) pod vedením bratra „Žolíka“. Nastěhovali jsme do rohu nádvoří domek na nářadí, který zakoupilo naše středisko, kopal se přívod pro elektřinu do boudy u vchodu. Organizovali jsme přípravné práce na zavěšení zvonů do věže kostela, vybudování podlahy z fošen ve věži, vyřezání středového kříže okna ve 2. patře pro vstup zvonů.

Ve sváteční den 17. listopadu dopoledne proběhlo žehnání zvonů při mši, kterou celebroval biskup Josef Nuzík z Olomouce. Kostel byl zaplněný a přišel i hejtman Olomouckého kraje, starostka z Libavé, děkan Hanáček z Olomouce atd.

A konečně v pondělí 5. prosince proběhlo zavěšení zvonů (Barbora 480 kg, Josef a Marie 540 kg) do výše 27 metrů na původní trámové stolice v levé věži kostela. Zajistili jsme a také zaplatili autojeřáb z Olomouce, který tento úkon zvládl bez problémů. Zazvonili jsme si jen ručně a firma v následujícím týdnu zabudovala elektrické ovládání zvonů.

V neděli 18. prosince naše středisko spolu s kapelou MS Band připravilo „Vánoční zpívání“ v kostele. Na dovoz návštěvníků jsme zajistili

2 autobusy a 2 mikrobusy, další lidé přijeli svými auty. Příchozí byli vítáni poprvé vyzváněním nově zabudovaných zvonů. Bylo nás celkem přes 250 a atmosféra byla krásná. Směs českých a světových vánočních písní zahřála posluchače i když bylo v kostele mínus 5 a venku mínus 13 stupňů. Na nádvoří jsme zapálili táborák na ohřátí a skauti z Hluboček prodávali čaj a svařák. Svíčky v kostele jsme zapalovali od luceren s Betlémským světlem, které doputovalo v sobotu před koncertem do Olomouce.

P.S. A v roce 2023 budeme ve Staré Vodě pokračovat s dalšími pracemi.


Jan Pečínka

Skauti Velký Týnec