Tak tedy na vysvětlenou. Vzhledem ke stavu střechy se začíná právě s její opravou. Prostě do kostela teče a oprava střechy je nyní to nejdůležitější, co můžeme pro kostel udělat.

Cena celé opravy v roce 2023 stála 2 687 439 korun (opravdu, není to překlep), z toho dotace Olomouckého kraje činily 340 000, dotace z Ministerstva kultury 237 000, příspěvek Obce Tršice 150 000, příspěvek Olomouckého arcibiskupství 100 000. Celkem tedy 827 000 korun. Pořád nám ale zbývá částka 1 860 439 korun. Tu doplatila ze svých prostředků Farnost Tršice. Asi vás okamžitě napadne, kde na to farnost vzala? Tak tedy, jsou to peníze získané z prodeje domu po paní učitelce Mačákové, která svoji nemovitost odkázala farnosti, ale také peníze z pravidelných sbírek v kostele a v neposlední řadě taktéž finance získané z transparentního účtu, který farnost zřídila. O stavu financí na tomto účtu se můžete přesvědčit, když si zadáte na webových stránkách Římskokatolická farnost Tršice - veřejná sbírka – a číslo účtu 6249053359/0800.

Vložený obrázek

Tímto krátkým příspěvkem chci poděkovat všem dárcům a přispívajícím. Protože jak všichni víme, samo se nic neudělá a také nezaplatí. Půjdeme-li kolem tršického kostela a pozvedneme hlavu vzhůru, uvidíme opravenou část střechy a vězte, že další část střechy, ale i celý kostel na opravu čeká. Není-li nám lhostejný (neutěšený) stav, pomozme věci ku prospěchu nás všech.