Vesmírné planety

S jednou polovinou dětí jsme se vydali prozkoumat taje vesmíru a hlavně naší sluneční soustavy. Podívali jsme se za hranice naší atmosféry a s pomocí komentované prohlídky v planetáriu jsme se postupně seznámily nejen s planetou Zemí. Ale také s ostatními planetami sluneční soustavy. Poznali jsme charakteristické znaky jednotlivých planet a porovnali jejich velikost. Také jsme se všichni postupně zvážily na speciální váze, která ukázala, kolik bychom vážili na jiných planetách, na slunci a na měsíci. Poté si děti mohly ve vědecké dílničce vytvořit vlastní barevný model sluneční soustavy. Děti byly velice pozorné a vnímavé, na konci dovedly vyjmenovat všechny planety a někteří je dokonce i poznat na obrázku.


Vložený obrázek


U VODNÍKŮ V RYBNÍKU 

Mezitím se druhá skupinka dětí zabývala tématem podvodního světa. Podívali jsme se společně do koryta řeky, ve kterém jsme si pojmenovávali jednotlivé druhy ryb – kapr, štika, sumec apod. Abychom se do řeky mohli podívat, dostali jsme pentličky na ruku jako vodníci, kteří mohou pod vodou dýchat. Třídili jsme společně odpadky z koryta řeky a přebírali jsme je do barevných kontejnerů. Víme už, kam patří plast, sklo, směsný odpad, bioodpad i papír a elektrospotřebiče. V dílničkách si děti vyrobily rybku, která se pohybovala. Moc jsme si to užili, protože jsme si mohli polepit rybku šupinkami tak, jak se nám to líbilo! 

A co bylo nejzajímavější? Že kapr nemá zuby v puse ale v krku!  Vložený obrázek