Ples zahájila paní ředitelka Mgr. Andrea Teplá. Po jejím přivítání následovala polonéza, kterou si připravili žáci 9. třídy. Za polonézou je vidět spousta práce, energie a úsilí. Určitě to nebyla jen dřina, ale žákům zůstane i hodně krásných vzpomínek. Předtančení úspěšně zvládli a byli odměněni velkým potleskem.

K tanci a poslechu hrála skupina Předina a pro všechny byla připravena bohatá tombola. Všichni si ples užívali plnými doušky a děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit svou účastí.

Na závěr bych chtěla poděkovat sponzorům za dary do tomboly a v neposlední řadě i rodičům, kteří pomáhali s přípravou, prodejem i úklidem.

Vložený obrázek