Především vy, dříve narození, jste byli vychováni a jste zvyklí na to, že vše, co bylo napsáno nebo se „veřejně“ řeklo, byla pravda. Rozhodně vám to nemám za zlé a souhlasím s tím, že by to tak mělo i být. Ale v dnešní době tomu bohužel tak vždy není. Doba se změnila a spousta informací (emaily, texty, prezentace, videa aj.), které kolují na internetu jsou hoax, dezinformace nebo fake news, tj. nepravdivé a účelově upravené informace, které jsou buď zcela lživé, překroucené nebo vytržené z kontextu. Takovéto nepravdy či polopravdy jsou mnohdy zasílány naprosto cíleně, za jediným účelem – záměrně ovlivnit mínění lidí, popř. konkrétní cílové věkové skupiny. Zamyslete se, jak důvěryhodný může být článek, který vám někdo pošle přílohou, když zde není uveden ani autor, natož zdroj, z kterého autor čerpal?!

Jedinou obranou a zárukou toho, že si na věci udržíte správný pohled a objektivní názor, je vybírat si informace pouze z oficiálních a prověřených zdrojů a takto získané informace si ještě znovu ověřit z jiných nezávislých zdrojů. Jen tak budete mít jistotu, že máte relevantní informace. Dnes není problém na internetu cokoliv najít, ale je velký problém najít hodnotné, a hlavně pravdivé informace.

Proto vás žádám, nestaňte se nástrojem ničí manipulace! Zachovejte si vždy zdravý rozum, získané informace si neustále ověřujte a nedejte nikomu šanci, aby zneužil vaší důvěry nebo cíleně ovlivnil vaše názory a přesvědčení. Ono je to pomocí nových technologií totiž tak jednoduché!

Velice obdivuji nejen své rodiče, ale i ostatní seniory, že se naučili ovládat počítače, notebooky, chytré mobilní telefony a dokážou se úspěšně pohybovat v kyberprostoru. Ovšem jejich učení by tímto nemělo končit a je důležité, aby se naučili (i s naší pomocí) rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace a kriticky se získanými informacemi pracovat.

Vložený obrázek