Žáci početných tříd byli rozděleni do dvou skupin, žáci méně početných tříd zůstali ve svých třídních kolektivech. Každá skupina prošla dvěma stanovišti, jejichž zaměření odpovídalo věku a úrovni znalostí žáků. Na každém ze stanovišť se žáci dozvídali zajímavé informace na daná témata a čekaly je i další aktivity - hry, pracovní listy, testy, promítání filmů nebo ukázek apod.

Vložený obrázek

Žáci šesté třídy se zabývali 1. vandalismem a 2. škodlivostí drog, kouření a alkoholu. Sedmáci měli témata 1. sebepoškozování a 2. šikana + kyberšikana. Osmá třída se seznámila blíže se 1. zdravým životním stylem a nebezpečím jeho přechodu k závislostem a 2. virtuálními drogami. Konečně deváťáci prošli stanovišti na téma 1. sexuální rizika a 2. poruchy příjmu potravy.

V neposlední řadě probíhaly také diskuze, kde žáci vyjadřovali a korigovali své názory, vzájemně si oponovali a konfrontovali své názory s názory učitelů.

Věříme, že alespoň některým z nich pomůžou zkušenosti a zážitky z projektu při orientaci ve složitém světě dospívajících.