I pro tento rok máme naplánováno spoustu projektů, které by měli zlepšit život v našich obcích, o kterých bych Vás chtěl v tomto článku informovat.


V realizaci:

 • Veřejné osvětlení kolem školní jídelny a v horní části „Pod Chrástkou“ – termín dokončení 03/2023
 • “Stavební úpravy komunikací parc.č. 1296, 1297“ („Pod Chrástkou) – probíhá zahájení výběrového řízení na zhotovitele. 03/2023 zapojení do dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, EU.
 • „Obnova chodníků Tršice střed“ – jsou vydána kladná stanoviska. 02/2023 zahájení výběrového řízení na zhotovitele. 03/2023 zapojení do dotační výzvy MMR, EU.
 • Protipovodňová opatření obce Tršice - V rámci daného projektu bude pořizována následující infrastruktura:

 Vložený obrázek

 • Odpadová hnízda – Tršice AB, Tržnice, Park; Vacanovice, Zákřov, Přestavlky
 • Pergoly na dětských hřištích – Tršice „Pod paneláky“, Lipňany, Vacanovice, - realizace 03/2023


V přípravě:

 • Obnova chodníků – Tršice „Hrubá strana“, „Berk“, Vacanovice,
 • Místní komunikace výstavby a rekonstrukce – „Malostranské záhumenky“, Přestavlky,
 • Veřejné osvětlení Vacanovice – příprava projektové dokumentace na celkovou výměnu
 • Výstavba chodníků, příprava projektové dokumentace – Tršice pošta – COOP; Hostkovice křižovatka – náves (vč. autobusových zastávek)
 • Automobilová stříkačka CAS pro JPO Tršice
 • MŠ Tršice – navýšení kapacity pro 75 žáků – příprava projektové dokumentace a stavebního povolení
 • Dodatečná izolace kaple sv. Karla Boromejského, na návsi – podána žádost o dotaci na MZe


KALENDÁŘ 2024

Na začátku roku jste mohli ve svých schránkách nalézt stolní kalendář, který každoročně obec dává do každé rodiny, pro možnost plánování různých akcí, návštěv, společných setkání, ale také pro předání informací o tom, k jakému dni se mají platit poplatky obce, nebo kdy je svoz komunálního odpadu.

Podoba kalendáře pro rok 2023, byla zvolena na základě stále se zvyšující ceny za jeden výtisk, který od předchozího dodavatele vycházel na 194 Kč/ks. Kalendáře pro 2023 byly objednány s jednodušší úpravou, avšak s informacemi, které jsou pro Vás důležité. Cena kalendáře pro rok 2023 byla 85 Kč/ks. Celkový rozdíl byl 82.000 Kč, což není málo.

S ohledem na některé negativní reakce je zřejmé, že i přes vysoké náklady je možné, že byl kalendář v předchozí úpravě žádanější nežli v podobě stávající. Proto bych Vás chtěl požádat o Vaši spolupráci při přípravě kalendáře pro rok 2024. S kolegy bychom připravili anketu a z výsledků ankety bychom mohli rozhodnout, zdali je zájem o kalendáře v předchozí úpravě i za vyšší náklady, nebo je pro Vás dostačující verze jako je pro rok 2023. Jakmile anketu vyhlásíme, prosím zapojte se, abychom mohli rozhodnout o podobě kalendáře 2024 vycházející z Vašich požadavků. Předem děkuji za Vaši součinnost.

Vložený obrázek

 

FITCENTRUM Tršice

Jistě jste zaregistrovali změnu otevírací doby. Důvodem změny je důkladná analýza příjmů a provozních nákladů fitcentra, které byly při předchozí otevírací době a při plném pracovním obsazení, velice rozdílné a z dlouhodobého hlediska ekonomicky neudržitelné. Z toho důvodu bylo, po odchodu jedné z pracovnic na mateřskou dovolenou, rozhodnuto o snížení nákladů na provoz tím, že nebude přijat pracovník, který chybějícího pracovníka nahradil. Otevírací doba byla upravena na základě dat, ze kterých vidíme znatelně vyšší návštěvnost v odpoledních hodinách a v určitých dnech. Na základě toho bude otevřeno v odpoledních hodinách, v nejsilnější dny a to v Po, Út, Čt od 14:00 – 20:00. Ve zbylé dny, St, Pá, bude otevřeno od 8:00- 14:00, abychom pokryly i poptávku na dopolední cvičení. Cílem je snížit rozdíl mezi příjmy a výdaji, při zachování návštěv, vyplývajících z dat návštěvnosti. Pro tento rok se zaměříme na zvýšení návštěvnosti jak ve fitcentru, tak i na multifunkčním hřišti, včetně tenisových kurtů.

Vložený obrázek

Závěrem mého úvodního slova bych se rád omluvil za to, že se mi nepodařilo na konci předchozího roku předat Vám informace prostřednictvím zpravodaje v tištěné podobě, ale jen v elektronické. Abychom předcházeli těmto situacím a mohli Vás pravidelně informovat o dění v obci, sestavili jsme redakční skupinu, která bude připravovat zpravodaj jak v tištěném, tak i v elektronickém formátu.

Se srdečným pozdravem a přáním šťastného a zdravého roku 2023,

Pavel Kováček

starosta obce Tršice