V souvislosti s probíhajícím zimním obdobím a příchodem období jarního, a s tím spojenou údržbou komunikací, vyvstává do popředí problém s parkováním vozidel na místních komunikacích. Jelikož většina těchto komunikací není stavebně řešena tak, aby umožňovala parkování vozidel při dodržení zákona č. 361/2000 Sb., žádáme vás, abyste svá vozidla na nich neparkovali. Podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 25 odst. 3, při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Šířka místních komunikací téměř nikde není taková, aby tato podmínka byla při stání splněna. Řidiči, kteří vozidla na místních komunikacích v rozporu s tímto ustanovením parkují, se dopouštějí přestupku proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

Žádáme majitele motorových vozidel o přeparkování k rodinným domům, do dvorů a na jiná vhodná místa tak, aby jakákoliv údržba komunikací byla lépe proveditelná a nedošlo k případnému poškození zaparkovaného vozidla. Umožníte tak i lepší dostupnost vozidlům pro odvoz odpadů, průjezd sanitních vozů, vozidel hasičů, zásobování a výjezdu svým sousedům z RD. Ty občany, kteří nemají jinou možnost než parkovat na místních komunikacích žádám, ať parkují co nejblíž ke krajnici vozovky.

Taktéž vyzýváme občany, kteří v blízkosti místních komunikací pěstují okrasné a ovocné dřeviny, které svými větvemi zasahují do místních komunikací a chodníků, nebo narušují elektrické vedení, aby provedli ořez těchto větví. Často brání průchodu chodců, znesnadňují a mnohde znemožňují provádění údržby komunikací technikou a narušují elektrické vedení pro veřejné osvětlení. 

V případě dotazů mne prosím kontaktujte. Email: pavel.ambroz@trsice.cz


Pavel Ambrož, místostarosta obce Tršice