Po krátkém uvítání, které pronesli paní ředitelka a pan starosta, jsme se rozloučili s absolventy mateřské školky. Byli slavnostně pasováni na budoucí prvňáčky a předvedli divákům pod vedením svých učitelek taneček v havajském stylu. Následovalo loučení se žáky deváté třídy. Slavnostní stužkování provedl jejich třídní učitel Martin Málek a žáci pronesli svůj projev na rozloučenou. Všem učitelům pak rozdali kytky nebo malé dárky jako poděkování.

Program pokračoval tancem při hudbě pro děti a občerstvením pro dospělé. I když byla letošní Tečka trochu jiná, rozloučení s absolventy proběhlo důstojně a akce se povedla.

Vložený obrázek

Poděkování patří především rodičům ze SRPŠ, kteří vše připravili, nechali usmažit výborné řízky a nakonec zase uklízeli. Také děkujeme obci Tršice za možnost uskutečnit akci v sále Radnice, když se ukázalo, že pro déšť nebude možné uskutečnit Tečku na školním dvoře.