Krátké uvítání pronesla ředitelka školy paní Andrea Teplá, účastníky pozdravil a podpořil pan místostarosta Pavel Ambrož a Tečku pak zahájila paní ředitelka společně s předsedkyní SRPŠ paní Danielou Nucovou. Na začátku slavnostního programu byli oceněni nejlepší sportovci školy a vítězové soutěže o nejlepší závěrečnou práci žáků 9. ročníku. Potom jsme se rozloučili se všemi absolventy školy. Z mateřské školky odcházejí děti z nejstaršího oddělení a čeká je nástup do první třídy. V deváté třídě se loučilo 25 žáků, kteří zamíří na střední školy. Slavnostní šerpování provedla jejich třídní učitelka paní Radka Mašatová a žáci pronesli svůj projev na rozloučenou. Všem svým pedagogům pak rozdali malé dárky jako poděkování.

​Následoval bohatý program, který si žáci připravili pod vedením svých učitelů. Tanečkem ho zahájily děti z mateřské školky, žáci prvního stupně, družiny i druhého stupněpředvedli tance, cvičení i ruskou píseň. Překvapením bylo hromadné vystoupení, které zatančily děti od předškoláků po šesťáky společně s učitelkami pod vedením paní asistentky Veroniky Potůčkové. Součástí vystoupení byly také ukázky práce Taneční školy Petry Pěnkavové a taneční skupiny Rytmus. Závěr patřil perfektnímu vystoupení Sofie G. S jejími kamarádkami z Taneční školy Lola’s dance. Na závěr vystoupení popřál dětem úspěchy v dalším školním roce i pan starosta Kováček. Po ukončení programu se ještě mohli zájemci z řad diváků přesunout na nádvoří hradu, kde se hrála pohádka o Sněhurce. Pak si děti i dospělí zatančili při hudbě, o kterou se postaral DJ pan Lukáš Weiser.

​V areálu pod hradem bylo připraveno bohaté občerstvení a zábava pokračovala do večerních hodin. Počasí nám letos opravdu přálo a program i celý večer se vydařil. Doufáme, že se všichni účastníci příjemně pobavili. Poděkování patří učitelům za přípravu programu, ale hlavně těm rodičům ze SRPŠ, kteří obětavě připravovali pohoštění a celý večer pracovali, aby se ostatní mohli bavit.