V průběhu týdne si děti donesly své oblíbené knihy, které představovaly ostatním kamarádům. Seznámili jsme se s různými žánry knih, především těch dětských – dětské detektivky, dětské kuchařky, komiksy, encyklopedie, říkanky, obrázkové knihy či bajky. Navštívily jsme také Tršickou knihovnu, ve které nás paní knihovnice seznámila s tím, jak to v knihovně funguje a také jsme si pár knížek vypůjčili do školky ke čtení. Děti si také ve skupinkách vymýšlely svo u vlastní knihu její obal a dokonce i svůj komix. Byli také osloveni rodiče, prarodiče a pozváni ke společnému předčítání dětem do MŠ. Projekt byl zaměřen především na rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí a vzbuzení zájmu o knihy.