První den v pondělí jsme se učili, že mezi pracovníky IZS nepatří pouze lidé ale i psy dokážou být nápomocni v IZS. Vysvětlili jsme si práci zvířat v IZS. Hledání lidí v sutinách, hledání nelegálních látek. První návštěva k nám přijela tedy čtyřnohá zvířata v podobě kinologického psa u policie Jakuba a Jardy. Jejich psovodi nám ukázali poslušnost těchto pracovníků a jejich náplň práce. Ke konci jejich pracovní náplně se dočkali i odměny v podání hlazení od našich dětí a domů si odnesli pořádnou výslužku. Za to bychom všem chtěli moc poděkovat. Také jsme si zahráli na policii a děti si vyzkoušeli základní policejní práci v podobě dýchání do alkohol testu a zastavování pirátů silnic.

V úterý se dětem přijela ukázat naše dálniční policie a přivezla dětem ukázat auto a motorku. Bohužel ve středu nám počasí nepřálo a museli jsme krásný venkovní program v podobě Hasičské práce přemístit do vnitřního prostoru naší školky. Ale ani tak naši hasiči nezaháleli a vzorně ukázali různé druhy hasičské práce naším nejmenším. Jejich práce byla rozdělena do tří základních složek hasič zdravotník, hasič lezec a hasič jakož to pomoc při dopravní nehodě a požáru.

Vložený obrázek

Ve čtvrtek se náš týden pomalu chýlil ke konci a přijela k nám paní zdravotnice, která dětem připravila taktéž krásná tři stanoviště, kde se naučily základní práci jako například umělé dýchání, dýchání z úst do úst, obvazováni lehkého i těžkého zranění a jako poslední stanoviště bylo poznání zdravotnického materiálu. Každý kdo si prošel všechny stanoviště, dostal ocenění jako absolvent první pomoci.

Pátek jsme s dětma věnovali opakování všech základních složek IZS a hlavně vysvětlení jak jsou pro nás složky IZS důležité.