Proto jsme se společně s dětmi proměnili ve farmáře a farmářky a snažili se zastat jejich práci. Jako první úkol naši farmáři měli namíchat správně potravu pro kravičky. Do teď si každý myslel, že to je jednoduchá práce ale není tomu tak, děti se společně chopily koleček a lopat a začaly kolečka plnit. Po naplnění a správném namíchání potravy jsme se dostali k tomu správnému a pro všechny děti nejlepšímu zážitku a to samotné krmení krav. Při krmení došlo i k bližšímu seznámení farmářů s kravičkami kdy jsme se je mohli pohladit a paní průvodkyně nás seznámila se systémem číslování jednotlivých krav. Po nakrmení nás čekala návštěva zdejší „porodnice“. Bohužel za naší přítomnosti se žádné nové telátko na farmu nenarodilo a tak jsme si mohli pouze ukázat podle čeho můžeme poznat nastávající kraví maminku. Jak už tomu je i u nás u lidí tak i kravičky na farmě doubravský dvůr mají svojí telecí školku. Zde se nachází několik telátek společně a snaží se jeden na druhého zvyknout, aby se v pozdější době mohli společně přesunout do výběhu. Skoro poslední návštěva nás čekala dojírna dětí se mohli podívat přímo do místnosti, kde chodí paní dojičky a krávy dvakrát denně podojí. Jako zajímavost jsme se s dětmi dozvěděli, že jedna kravička dokáže za den podojit až 20 litrů mléka.

Vložený obrázek

S dětmi jsme si mohli prohlédnout ve zdejší prodejně i výrobky co se mohou z mléka vyrábět a aby jsme se s farmou rozloučili s krásnou vzpomínkou dostali jsme na ochutnávku domácí zmrzlinu, která dětem moc chutnala. Jako farmáři a farmářky jsme se osvědčili a usoudili jsme že taková práce farmáře je velice náročná. Cíl výletu jsme podtrhli týdenním tématem Na Farmě, kde jsme s dětmi probírali všechna domácí zvířátka a jejich užitek.

P.S. Děti ze třídy žabiček se zvážili na telecí váze a 18 dětí vážilo 430kg.