V říjnu se ve škole objevila nabídka a informace o výstavě a vše vypadalo velmi lákavě. Proto jsme se rozhodli, že pokud naplníme autobus, vydáme se do Brna, abychom vše viděli na vlastní oči. A nelitovali jsme! Žasli jsme nad poklady Inků z ryzího zlata, dozvěděli jsme se mnohé o jejich kultuře, zvycích, rituálech, náboženství, způsobu života i způsobu pohřbívání. Věděli jste, že říše Inků byla v době svého rozkvětu větší než Španělsko, Francie a Británie dohromady? Víte, že v některých hrobech inckých vládců bylo více zlata, než v hrobě leckterého egyptského faraona? Brněnské světové výstavy mají letitou tradici a zatím nás nikdy nezklamaly. 

Vložený obrázek

Počasí bylo krásné, výstava zajímavá a poučná, cestou zpět jsme se stavili na dobrém obědě, neuvízli jsme ani v jedné zácpě na dálnici, žáci byli spokojeni, a tak můžeme s čistým svědomím říci – akce se opravdu vydařila.