Jako další významný, hudebně nadaný muzikant ze starší generace, byl tršický rodák Karel ŠTENCL, povoláním učitel. Věnoval se houslové hře s svou houževnatostí a pílí se z něho stal výborný houslista. Byl přijat jako první houslista do tehdejšího olomouckého divadla ještě za Rakouska. Působil tam za první světové války a 20 roků v první republice. Také on se rád vracel do naší rodné obce a vydatně vypomáhal při hudebních produkcích.

Vložený obrázek

Měl vášnivě rád Tršice; důkazem toho je, že za velkých obtíží sepsal dějiny městečka Tršic, které obsahovaly podrobné údaje o našem městečku v dávné minulosti. Tršické občanstvo velmi lituje, že tyto dějiny nebyly vydány knižně. Také pisatel měl jistě na mysli, aby se jeho dílo dostalo do rukou tršických občanů.