Procházeli jsme jednotlivými pohřebními komorami, ve kterých jsme měli možnost uvidět skoro 1000 exponátů – pokladů, grafik, videí, pohřebních předmětů v takovém uspořádání, jak byly odhaleny v roce 1922. K dispozici nám byl zvukový průvodce, který ovšem některým sloužil spíš ke hraní.

Vložený obrázek

Součástí výstavy byl i krátký napínavý film o objeviteli hrobky Howardu Carterovi, připomínající detektivní příběh, při kterém se doslova tajil dech. Film zaujal skoro všechny, i ty s menším zájmem o starý Egypt.

Náš zájezd pokračoval obědem, utrácením kapesného, nákupem suvenýrů a pohodovou cestou domů. Věříme, že si většina žáků odnesla nové poznatky i umělecký zážitek.